Odbiór surowców wtórnych

Naszym klientom proponujemy odbiór surowców segregowanych. Surowce wtórne takie jak makulatura gazetowa, karton, folia, tworzywa sztuczne, nie muszą trafiać na wysypisko. Rozsądna gospodarka surowcami wtórnymi pozwala zmniejszyć ilość odpadów przekazywanych na wysypisko oraz obniżyć koszty wywozu zmieszanych odpadów z Państwa posesji.

Do celów odbioru segregowanych surowców wtórnych dostarczamy naszym Klientom pojemniki i worki typu Big Bag – osobne dla każdego asortymentu.recykling

pom1

Odebrane od Państwa segregowane surowce są przez nas pakowane i prasowane, a następnie przekazywane do przetworzenia. Segregacja surowców  wtórnych pozwala skutecznie chronić środowisko naturalne.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt na e-maila: biuro@eco-man.pl lub telefonicznie: 58 301 39 18, 506 086 666